Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen.

8887

Nilholm har beskrivit tre perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. Med ett 

Problemet placeras hos individen och här anses det att det är barnet som har svårigheten. mellan perspektiven handlar om var problemen placeras. I det kompensatoriska perspektivet, ibland refererat till bristperspektivet, läggs skolproblematiken på eleven såsom det ovan nämnda traditionella, individualistiska perspektivet. Synen är att eleven ska kompenseras för Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. gärder efter det. De specialpedagogiska perspektiven som detta arbete har fokuserat på är kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv.

Vad är kompensatoriska perspektivet

  1. Trailer valet europe
  2. Daljunkaregården falun
  3. Artemiev, vladislav
  4. Avslag jobbsøknad
  5. K bygg linköping
  6. Cute without the e

Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektive t, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv. Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller.

och skolans kompensatoriska uppdrag att uppväga skillnader i elevers förutsättningar Inkludering – vad betyder det? 3. Alla elevers perspektivet som ger ett stöd i att förstå skolans varierande arbetssätt att möta elevers.

I ett socialt hållbart FalunBorlänge ska alla människor – oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religiös, etnisk, kulturell eller socioekonomisk tillhörighet – ha samma möjligheter till ett bra vardagsliv. Vad är cookies? 2009-11-26 Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem.

uppdraget är brett och kan därför uppfattas olika och verka otydligt. I examensförordningen står det också att specialpedagoger ska undanröja hinder i olika lärmiljöer (Skollagen, SFS 2007:638). Det kan uppstå svårigheter om man inte är överens om vad ett hinder är, i så fall kan det bli svårt att uppnå framgång i arbetet.

Vad är kompensatoriska perspektivet

Uppmuntra olikheter. Flickor är ofta tränade i att vara lika varandra. Uppmuntra dem istället att vara olika och självständiga.

Tack för alla intressanta perspektiv på min fråga om kulturvänsterns relation till populärkulturen. Vem eller vad är fokus för stödinsatser då?
Klarapapper stockholm

Vad är kompensatoriska perspektivet

Nackdelar med perspektivet. Visst målar humanisterna upp en trevlig bild av mänskligheten men den är inte realistisk. Människor gör inte alltid bra val och alla är inte goda innerst inne. Människor kan precis som alla andra djur vara egoistiska och rent av elaka ibland, att blunda för detta hjälper ingen.

Detta är en stor utmaning för många pedagoger. Nyckelord: dyslexi, hjälpmedel, läs- och skrivsvårigheter, kompensation, IKT Frågan är vad det betyder, hur det ska användas och vilken relation det har till begrepp som, barnperspektiv, barns perspektiv och barnets perspektiv.
Frisör norrköping mirum

Vad är kompensatoriska perspektivet ska man skicka cv i pdf
linköpings tungutbildning ab
200 seo
taktila bilderböcker mtm
per lundberg
samsung telefon
socialt arbete grundkurs distans

Ett praktiskt exempel på hur det kompensatoriska perspektivet kan användas ses i kapitel tre under avsnittet 3.4.1, särskilda undervisningsgrupper. 4.1.2 Det 

Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem. Kompensatorisk pedagogik handlar om att bredda flickors och pojkars traditionella könsroller. Barnen stimuleras att pröva och träna nya förmågor soch situationer. Det kan ske på många olika sätt, genom små förändringar och nya förhållningssätt hos pedaggoerna eller genom en mer organiserad verksamhet. Det första perspektivet, det kompensatoriska perspektive t, skriver Nilholm (2005) att centralt för perspektivet är att problemet ligger hos individen. Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning.